Zbiórka skarpet

Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie(Mt 25,36)

Klasa 2a organizuje akcję zbierania skarpet dla podopiecznych Sióstr Miłosierdzia (Szarytek) w Odessie. Siostry opiekują się bezdomnymi. Proszą o każdą parę skarpet w dużych rozmiarach (44-50), ciepłych, ciemnych, ponieważ zima w Odessie jest bardzo mroźna, a największym problemem ich podopiecznych są odmrożone stopy. Akcja potrwa do 28.03. Włączmy się w nią! Bądźmy miłosierni!  
Prosimy o przynoszenie skarpet do klasy 2a.
A tak siostry piszą o swojej pracy:
Ogromny problem bezdomności ma swoje przyczyny, wypływa z samej mentalności, w której dobro człowieka nie jest na pierwszym miejscu; z utrwalonego przez pokolenia stylu życia, szczególnie życia bez Boga i budowania go bez Bożych Praw i przykazań. Nieudolnie działające domy dziecka nie przystosowują młodych ludzi do dalszego samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Po osiągnięciu pełnoletności ci młodzi opuszczają ośrodek bez jakichkolwiek zabezpieczeń na jutro. Wychodzą wprost na ulicę, gdzie trzeba im walczyć o przeżycie każdego kolejnego dnia. Często wchodzą w konflikt z prawem. Odbywający kary więzienne po ukończeniu ich nie mają gdzie wrócić. Wszystkie drzwi są zamknięte, żona mieszka z kimś innym, dzieci poszły w świat. Środowiska osób uzależnionych, gdzie alkohol i narkotyki pozbawiają wszystkiego i spychają poza margines życia codziennego, poszukujący pracy, przyjeżdżający z odległych rejonów Ukrainy i nawet sąsiednich państw by pomóc rodzinie, zostają tu ogromnie oszukani, włącznie z odebraniem osobistych dokumentów, pieniędzy, często pobici i zostawieni na ulicy. W takiej sytuacji, nie mając żadnych zabezpieczeń, nie mogą wrócić do domu. Pierwsza depresja, noc w miejskim parku, bandyci, zimno… To właśnie dla tych, którzy z różnych przyczyn znaleźli się poza marginesem społeczeństwa, rozpoczęłyśmy pracę…

(przygotował Jan Włodek)