Udział w projekcie „Edukacja Oknem na Świat”

W zeszły piątek 28.10.2016r. grupa gimnazjalistów miała możliwość uczestniczyć  w ciekawym wykładzie  zorganizowanym we współpracy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz fundacji „The Bridge”.

Wykład UR 2016Jest to druga edycja projektu, który rozpoczął się  w zeszłym roku z inicjatywy Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki.

Treści przekazywane podczas wykładu poruszały tematykę globalnych wyzwań jakie stoją przed dzisiejszą młodzieżą. Zgodnie z ideą projektu, czyli rozwijanie umiejętności językowych, wykład prowadzony był w języku angielskim. Nic nie stało na przeszkodzie, aby po wykładzie rozpocząć burzliwą dyskusję.

Wykład UR 2016

Bardzo cieszy fakt, że młodzi ludzie nie przechodzą obojętnie wobec globalnych problemów.