Sukcesy

 2016 / 2017

IMG_2442

 Egzaminy kompetencji

średnia liczba punktów:

 W SKALI PROCENTOWEJ

 

 
Małopolska
Nasze Gimnazjum
klasa
3A
klasa
3B
j. polski
71,9%
86,6%
87,6%
85,5%
historia
i WOS
61,9%
77,9%
78,8%
76,6%
matematyka
50,5%
77,1%
80,3%
73,2%
przedmioty przyrodnicze
54,6%
74,7%
77,4%
71,6%
j. angielski podstawowy
67,8%
93,7%
93,0%
94,5%
j. angielski
rozszerzony
48,7%
83,6%
83,2%
84,0%
j. hiszpański
podstawowy
81,4%
42,5%
42,5%
j. niemiecki
podstawowy
57,3%
95,0%
95,0%
j. niemiecki
rozszerzony
52,9%
97,5%
97,5%

 

w skali staninowej
co to jest skala staninowa? – więcej…

 

 
nasze
Gimnazjum
klasa
3A
klasa
3B
j. polski
9
najwyższy
9
najwyższy
9
najwyższy
historia
i WOS
8
bardzo
wysoki
9
najwyższy
8
bardzo wysoki
matematyka
9
najwyższy
9
najwyższy
9
najwyższy
przedmioty przyrodnicze
9
najwyższy
9
najwyższy
9
najwyższy
j. angielski podstawowy
8
bardzo
wysoki
8
bardzo
wysoki
8
bardzo wysoki
j. angielski rozszerzony
9
najwyższy
9
najwyższy
9
najwyższy
j. niemiecki podstawowy
9
najwyższy
9
najwyższy
j. niemiecki rozszerzony
9
najwyższy
9
najwyższy

 

Nasi laureaci:

 • Karol Barta (III A)
  I Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów
  Małopolski Konkurs z Geografii
 • Antoni Kużdżał (III A)
  Małopolski Konkurs „Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki i Danuta Siedzikówna ps. „Inka” w panteonie polskiej historii”
 • Maria Klimeczek (III B)
  Małopolski Konkurs z Biologii
 • Franciszek Mikołajczyk (I B)
  Małopolski Konkurs z Religii

Nasi finaliści:

 • Anna Jurczyszyn (III B)
  Małopolski Konkurs z Biologii
 • Wiktoria Nycz (III A)
  Małopolski Konkurs z Biologii
 • Maria Klimeczek (III B)
  Małopolski Konkurs Języka Angielskiego
 • Iga Mamińska (III A)
  Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego
 • Jakub Szmurło (III A)
  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
  Małopolski Konkurs Tematyczny z Informatyki „Od problemu do algorytmu”
 • Jan Chatłas (II A)
  Małopolski Konkurs Tematyczny z Informatyki „Od problemu do algorytmu”
 • Hubert Pamuła (II B)
  Małopolski Konkurs Tematyczny z Informatyki „Od problemu do algorytmu”

 2015 / 2016

IMG_2442

 Egzaminy kompetencji

średnia liczba punktów:

 W SKALI PROCENTOWEJ

 

 
Małopolska
Nasze Gimnazjum
klasa
3A
klasa
3B
j. polski
72,1%
86,4%
87,2%
85,5%
historia
i WOS
59,3%
70,3%
73,2%
67,3%
matematyka
52,9%
73,5%
77,8%
68,9%
przedmioty przyrodnicze
54,0%
65,3%
68,2%
62,4%
j. angielski podstawowy
64,9%
85,6%
87,0%
84,3%
j. angielski
rozszerzony
45,2%
70,3%
76,1%
64,8%
j. hiszpański
podstawowy
77,7%
71,7%
77,5%
60,0%
j. niemiecki
podstawowy
58,8%
85,0%
85,0%

 

w skali staninowej
co to jest skala staninowa? – więcej…

 

 
nasze
Gimnazjum
klasa
3A
klasa
3B
j. polski
9
najwyższy
9
najwyższy
9
najwyższy
historia
i WOS
8
bardzo
wysoki
8
bardzo
wysoki
8
bardzo wysoki
matematyka
9
najwyższy
9
najwyższy
8
bardzo
wysoki
przedmioty przyrodnicze
8
bardzo
wysoki
8
bardzo
wysoki
8
bardzo wysoki
j. angielski podstawowy
8
bardzo
wysoki
8
bardzo
wysoki
8
bardzo wysoki
j. niemiecki
8
bardzo
wysoki
 

8
bardzo wysoki

 

Nasi laureaci:

 • Karol Barta (II A)
  Małopolski Konkurs Historyczny
 • Karolina Jagła (II B)
  Małopolski Konkurs z Biologii
 • Iga Mamińska (II A)
  Małopolski Konkurs z Biologii

Nasi finaliści:

 • Marcin Szwed (III B)
  Małopolski Konkurs Matematyczny
  Małopolski Konkurs informatyczny „Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera”
 • Adam Paśko (III A)
  Małopolski Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie
 • Maria Klimeczek (II B)
  Małopolski Konkurs z Biologii
 • Karol Barta
  Małopolski Konkurs z Geografii
 • Maria Świerczyńska
  Małopolski Konkurs z Geografii
  Konkurs języka hiszpańskiego – „Hiszpania – kraj kontrastów”
 • Jakub Bylica (I B)
  Konkurs historyczny „Ani na chwilę nie złożyliśmy broni…”
 • Jakub Szmurło (II A)
  Małopolski Konkurs informatyczny „Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera”
 • Julia Gwóźdź (III B)
  Konkurs języka hiszpańskiego – „Hiszpania – kraj kontrastów”

2014 / 2015

IMG_2112

 Egzaminy kompetencji

średnia liczba punktów:

 w skali procentowej

 

 
Małopolska
Nasze Gimnazjum
klasa
3A
klasa
3B
j. polski
63,4%
69,6%
69,3%
70%
historia
i WOS
66,4%
79,7%
80,4%
78,8%
matematyka
51,4%
74,9%
76,5%
73%
przedmioty przyrodnicze
52,1%
68,1%
67,5%
69%
j. angielski podstawowy
67,8%
92,1%
93,4%
90,7%
j. angielski
rozszerzony
47,4%
82,3%
85,8%
78,6%
j. hiszpański
podstawowy
70,7%
61,3%
61,3%
j. niemiecki
podstawowy
58,2%
70%
70%

 

w skali staninowej
co to jest skala staninowa? – więcej…

 

 
nasze
Gimnazjum
klasa
3A
klasa
3B
j. polski
8
bardzo
wysoki
8
bardzo
wysoki
8
bardzo wysoki
historia
i WOS
9
najwyższy
9
najwyższy
8
wysoki
matematyka
9
najwyższy
9
najwyższy
9
najwyższy
przedmioty przyrodnicze
9
najwyższy
9
najwyższy
9
najwyższy
j. angielski podstawowy
9
najwyższy
9
najwyższy
8
bardzo wysoki
j. angielski
rozszerzony
9
najwyższy
9
najwyższy
8
bardzo wysoki

 

Nasi laureaci:

 • Agnieszka Pałka (III A)
  Małopolski Konkurs Matematyczny
  Małopolski Konkurs z Fizyki
  Olimpiada z Fizyki OLIMPUS
 • Magdalena Jurek (III A)
   Konkurs tematyczny – „Hiszpania – kraj kontrastów”
 • Jakub Szmurło (I A)
  Międzynarodowy Konkurs Baltie 2015

Nasi finaliści:

 • Agnieszka Pałka (III A)
  Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
  Małopolski Konkurs Chemiczny
 • Magdalena Jurek (III A)
  Małopolski Konkurs z Biologii
 • Karolina Jagła (I B)
  Małopolski Konkurs z Biologii
 • Marcin Szwed (II B)
  Małopolski Konkurs tematyczny „Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera”
 • Anna Grzybczyk (II A)
  Małopolski Konkurs Kaligraficzny „O złote pióro”

2013 / 2014

 

 Egzaminy kompetencji

 

 

średnia liczba punktów:

 w skali procentowej

 

 
Małopolska
Nasze Gimnazjum
klasa
3A
klasa
3B
j. polski
71%
83%
81%
85%
historia
i WOS
61%
71%
68%
74%
matematyka
50%
78%
74%
81%
przedmioty przyrodnicze
54%
68,9%
67%
70%
j. angielski podstawowy
68%
92,5%
89%
96%
j. angielski
rozszerzony
45%
79%
73%
84%

 

w skali staninowej
co to jest skala staninowa? – więcej…

 

 
nasze
Gimnazjum
klasa
3A
klasa
3B
j. polski
9
najwyższy
8
bardzo wysoki
9
najwyższy
historia
i WOS
8
bardzo wysoki
8
bardzo wysoki
9
najwyższy
matematyka
9
najwyższy
9
najwyższy
9
najwyższy
przedmioty przyrodnicze
8
bardzo wysoki
8
bardzo wysoki
9
najwyższy
j. angielski podstawowy
8
bardzo wysoki
8
bardzo wysoki
9
najwyższy
j. angielski
rozszerzony
brak
informacji
brak
informacji
brak
informacji

 

Nasi laureaci:

 • Agnieszka Pałka (IIA)
  Małopolski Konkurs Matematyczny
  Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

Nasi finaliści:

 • Tomasz Śliwa (III B)
  Małopolski Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie
 • Michał Wojtasik (III B)
  Małopolski Konkurs z Fizyki

 

2012 / 2013

 Egzaminy kompetencji

średnia liczba punktów:

w skali procentowej

 
Małopolska
Nasze Gimnazjum
klasa
3A
klasa
3B
j. polski
64%
81%
82%
81%
historia
i WOS
60%
74%
72%
75%
matematyka
51%
82%
81%
82%
przedmioty przyrodnicze
63%
80%
78%
82%
j. angielski podstawowy
64%
90%
88%
92%
j. angielski
rozszerzony
45%
79%
77%
80%

w skali staninowej
co to jest skala staninowa? – więcej…

 
nasze
Gimnazjum
klasa
3A
klasa
3B
j. polski
9
najwyższy
9
najwyższy
9
najwyższy
historia
i WOS
8
bardzo wysoki
8
bardzo wysoki
9
najwyższy
matematyka
9
najwyższy
9
najwyższy
9
najwyższy
przedmioty przyrodnicze
9
najwyższy
9
najwyższy
9
najwyższy
j. angielski podstawowy
8
bardzo wysoki
8
bardzo wysoki
9
najwyższy
j. angielski
rozszerzony
brak
informacji
brak
infromacji
brak
infromacji

Nasz laureat:

 • Krzysztof Kmiecik (IIIA)
  Małopolski Konkurs Matematyczny

Nasi finaliści:

 • Małopolski Konkurs Matematyczny
  Agnieszka Pałka (IA)
  Szymon Steczek (IIIA)
 • Małopolski Konkurs Języka Angielskiego
  Urszula Wilkosz (IIIB)
 • Małopolski Konkurs Tematyczny:
  Hiszpania – kraj, ludzie i ich zwyczaje
  Karolina Ciombor (IIIA)

_____________________

2011 / 2012

 Egzaminy kompetencji
średnia liczba punktów:

w skali procentowej

 
Polska
nasze
Gimnazjum
klasa
3A
klasa
3B
j. polski
65%
84%
78%
89%
historia
i WOS
61%
79%
74%
85%
matematyka
47%
80%
71%
88%
przedmioty przyrodnicze
50%
67%
60%
75%
j. angielski podstawowy
63%
87%
81%
93%
j. angielski
rozszerzony
46%
73%
59%
86%

w skali staninowej
co to jest skala staninowa? – więcej…

 
nasze
Gimnazjum
klasa
3A
klasa
3B
j. polski
9
najwyższy
8
bardzo wysoki
9
najwyższy
historia
i WOS
9
najwyższy
8
bardzo wysoki
9
najwyższy
matematyka
9
najwyższy
9
najwyższy
9
najwyższy
przedmioty przyrodnicze
9
najwyższy
8
bardzo wysoki
9
najwyższy
j. angielski podstawowy
8
bardzo wysoki
8
bardzo wysoki
9
najwyższy
j. angielski
rozszerzony
8
bardzo wysoki
8
bardzo wysoki
9
najwyższy

Nasi laureaci:

 • Małopolski Konkurs
  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
  Krzysztof Pullak (IB)
 • Małopolski Konkurs Matematyczny
  Martyna Dudek (IIIB)

Nasi finaliści:

 • Małopolski Konkurs Informatyczny
  Anna Telakowska (IIIB)
  Mikołaj Wojakowski (IIB)
 • Konkurs interdyscyplinarny „Wiem więcej” 
  Grzegorz Fliśnik (IIIB)
 • Małopolski Konkurs Matematyczny
  Krzysztof Kmiecik (IIA)

_____________________

2010 / 2011

 Egzaminy kompetencji
średnia liczba punktów:

 
 

część
humani-styczna

część
mat- przyr

razem
hum +
mat

język angiel-
ski
Nasze
Gimnazjum
35,0
33,2
68,2
42,9
powiat
krakowski
28,7
27,5
56,2
33,8
woj.
małopolskie
26,7
24,9
51,6
28,6
Polska
25,3
23,6
48,9
28,3

Nasi laureaci:

 • Natalia Rutka (IIIB)
  konkurs historyczny tematyczny
  „Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności”. 
 • Mikołaj Czyżowksi (IIIA)
  Natalia Krygier (IIIA)
  konkurs historyczny tematyczny
  „Wojna z narodem – 30. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce”.
 • Jan Gottwald (IIB)
  Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

Nasi finaliści:

 • Julia Mazurków (IIIB)
  Małopolski Konkurs Matematyczny
 • Maciej Żurowski (IIIB)
  Małopolski Konkurs z Fizyki i Astronomii

_____________________

2009 / 2010

 Egzaminy kompetencji
ś
rednia liczba punktów:

 
 

część
humani-styczna

część
mat- przyr

razem
hum +
mat

język angiel-
ski
Nasze
Gimnazjum
38,4
34,8
73,2
44,1
powiat
krakowski
33,9
28,0
61,9
34,7
woj.
małopolskie
31,7
25,1
56,8
30,2
Polska
30,3
23,9
54,2
29,8

Nasi finaliści:

 • Małopolski Konkurs Języka Angielskiego 
  Gottwald Jan (IB)
 • Małopolski Konkurs Matematyczny 
  Grymek Grzegorz (IIIB)
 • Małopolski Konkurs Biblijny 
  Stawicka Agnieszka (IIIB)
 • Małopolski Konkurs Informatyczny 
  Dulny Andrzej (IIIA)
  Sadowski Mateusz (IIIB)
 • Małopolski Konkurs – Wiem Więcej
  Grymek Grzegorz (IIIB)

_____________________

2008 / 2009

 Egzaminy kompetencji
ś
rednia liczba punktów:

 
 

część
humani-styczna

część
mat- przyr

razem
hum +
mat

język angiel-
ski
Nasze
Gimnazjum
38,2
39,9
78,7
43,0
powiat
krakowski
34,8
30,5
65,3
35,0
woj.
małopolskie
32,6
27,2
59,8
30,9
Polska
31,7
26,0
57,7
30,6

Nasi laureaci:

 • Małopolski Konkurs Języka Polskiego
  Dymek Anna (IIIA)
  Kopytek Aleksandra (IIIB)
 • Małopolski Konkurs Matematyczny
  Dymek Anna (IIIA)
  Grymek Grzegorz (IIB)

Nasi finaliści:

 • Małopolski Konkurs Matematyczny
  Młynarczyk Dorota (IIIA)
  Małopolski Konkurs Informatyczny 
  Ciombor Krzysztof (IIIA)
  Barnaś Michał (IIIB)
  Wojtaszek Łukasz (IIIB)
 • Małopolski Konkurs Biologiczny 
  Jasiniak Magdalena (IIIB)
 • Małopolski Konkurs z Fizyki
  Grymek Grzegorz (IIB)
 • Małopolski Konkurs – Wiem Więcej
  Ciombor Krzysztof (IIIA)
  Dymek Anna (IIIA)
  Młynarczyk Dorota (IIIA)

_____________________

2007 / 2008

 Egzaminy kompetencji
      średnia liczba punktów:

 

część
humanist.

część
mat- przyr

razem
Gimnazjum 72
40,7
38,8
79,5
powiat
krakowski
34,2
31,4
65,6
woj.
małopolskie
32,2
28,8
60,4
Polska
30,8
27,1
57,9

konkursy przedmiotowe:

Nasi laureaci:

 • Małopolski Konkurs j. niemieckiego
  Piotr Różycki
  Andrzej Dulny
 • Małopolski Konkurs Informatyczny
  Kacper Madej
 • Małopolski Konkurs j. angielskiego
  Piotr Różycki

Nasi finalisci:

 • Małopolski Konkurs Matematyczny
  Kacper Madej
  Janusz Sawicki
  Anna Dymek
 • Małopolski Konkurs Fizyki i Astronomii
  Krzysztof Ciombor
 • Małopolski Konkurs Informatyczny
  Krzysztof Ciombor
  Łukasz Wojtaszek

__________________________________

2006 / 2007

     Egzaminy kompetencji
      średnia liczba punktów:

 
 

część
humanist.

część
mat- przyr

razem
Gimnazjum 72
41,4
36,8
78,2
powiat
krakowski
35,4
29,3
64,7
woj.
małopolskie
32,8
26,2
59
Polska
31,5
25,3
56,8

     konkursy przedmiotowe:

Nasza laureatka:

 • Ewa Średnicka
  – Małopolski Konkurs j. niemieckiego

Nasi finalisci:

 • Filip Radwański
  – Małopolski Konkurs j. niemieckiego
 • Filip Radwański
  – Małopolski Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
 • Konrad Boruta
  – Małopolski Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

__________________________________

 

2005 / 2006

     Egzaminy kompetencji
(średnia liczba punktów):

 
 

część
humanist.

część
mat- przyr

razem
Gimnazjum 72
37,6
33,5
71,1
powiat
krakowski
32,6
24,4
57
woj.
małopolskie
32,6
24,7
57,3

     konkursy przedmiotowe:

Nasi laureaci:

 • Mateusz Mroczek
  – Małopolski Konkurs Geograficzny
 • Aleksandra Lelek
  – Małopolski Konkurs Biologiczny
 • Anna Przeczek
  – Małopolski Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
 • Zofia Sotwin
  – Małopolski Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Nasi finaliści:

 • Anna Przeczek
  – Małopolski Konkurs Polonistyczny
 • Magdalena Piech
  – Małopolski Konkurs j. angielskiego
 • Jakub Drewniak
  – Małopolski Konkurs Biologiczny
 • Zofia Sotwin
  – Małopolski Konkurs Fizyki i Astronomii
 • Tomasz Topolski
  – Małopolski Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

__________________________________

2004 / 2005

Mierzenie jakości pracy szkoły

Egzaminy kompetencji
(średnia liczba punktów):

 
 

część
humanist.

część
mat- przyr

razem
Gimnazjum 72
41,3
34,9
76,2
powiat
krakowski
36,7
27,9
64,6
woj.
małopolskie
34,3
25,1
59,4

konkursy przedmiotowe:

Nasi laureaci:

 • Konrad Lisicki
  – Ogólnopolski Konkurs Historyczny

__________________________________

2003 / 2004

Egzaminy kompetencji
(średnia liczba punktów):

 
 

część
humanist.

część
mat- przyr

razem
Gimnazjum 72
37,6
37,3
74,9
powiat
krakowski
30,9
28,4
59,3
woj.
małopolskie
28,3
24,4
52,7

konkursy przedmiotowe:

Nasi laureaci:

 • Roma Beata Herman
  – Małopolski Konkurs Biologiczny

Nasi finaliści:

 • Roma Beata Herman
  – Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego
 • Klaudia Odrowąż – Pieniążek
  – Małopolski Konkurs Biologiczny
 • Maciej Legutko
  – Małopolski Konkurs Geograficzny
 • Maciej Legutko
  Konrad Lisicki
  Piotr Przęczek
  – Ogólnopolski Konkurs Historyczny
__________________________________

2002 / 2003

Egzaminy kompetencji
(średnia liczba punktów):

 
 

część
humanist.

część
mat- przyr

razem
Gimnazjum 72
40,3
36,6
76,9

3. miejsce wśród krakowskich gimnazjów

konkursy przedmiotowe:

Nasi laureaci:

 • Aleksandra Graczyk
  – Małopolski Konkurs Chemiczny
 • Joanna Groniak
  – Ogólnopolski Konkurs Historyczny

Nasi finaliści:

 • Magdalena Oleś
  Weronika Kuśnierz
  – Małopolski Konkurs Chemiczny
 • Magdalena Oleś
  – Małopolski Konkurs Matematyczny
 • Magdalena Oleś
  – Małopolski Konkurs Języka Angielskiego
 • Joanna Warchał
  Jan Baranowski
  – Ogólnopolski Konkurs Historyczny
__________________________________

 2001 / 2002

konkursy przedmiotowe:

Nasi finaliści:

 • Joanna Pałasińska
  – Małopolski Konkurs Matematyczny
 • Joanna Groniak
  – Małopolski Konkurs Historyczny