Kontakt

ul. Strzelców 5a    
31 - 422 Kraków
tel./fax
(012) 412-27-76

sw.tomasz72@gmail.com

 

SUKCESY
_____________________

2012 / 2013

 Egzaminy kompetencji

średnia liczba punktów:

w skali procentowej

Mało-
polska
nasze
Gimnazjum
klasa
3A
klasa
3B
j. polski
64%
81%
82%
81%
historia
i WOS
60%
74%
72%
75%
matematyka
51%
82%
81%
82%
przedmioty przyrodnicze
63%
80%
78%
82%
j. angielski podstawowy
64%
90%
88%
92%
j. angielski
rozszerzony
45%
79%
77%
80%

w skali staninowej
co to jest skala staninowa? - więcej...

nasze
Gimnazjum
klasa
3A
klasa
3B
j. polski
9
najwyższy
9
najwyższy
9
najwyższy
historia
i WOS
8
bardzo wysoki
8
bardzo wysoki
9
najwyższy
matematyka
9
najwyższy
9
najwyższy
9
najwyższy
przedmioty przyrodnicze
9
najwyższy
9
najwyższy
9
najwyższy
j. angielski podstawowy
8
bardzo wysoki
8
bardzo wysoki
9
najwyższy
j. angielski
rozszerzony
brak
informacji
brak
infromacji
brak
infromacji

Nasz laureat:

 • Krzysztof Kmiecik (IIIA)
  Małopolski Konkurs Matematyczny

Nasi finaliści:

 • Małopolski Konkurs Matematyczny
  Agnieszka Pałka (IA)

  Szymon Steczek (IIIA)
 • Małopolski Konkurs Języka Angielskiego
  Urszula Wilkosz
  (IIIB)
 • Małopolski Konkurs Tematyczny:
  Hiszpania - kraj, ludzie i ich zwyczaje
  Karolina Ciombor (IIIA)

 

 

_____________________

2011 / 2012

 Egzaminy kompetencji
średnia liczba punktów:

w skali procentowej

Polska
nasze
Gimnazjum
klasa
3A
klasa
3B
j. polski
65%
84%
78%
89%
historia
i WOS
61%
79%
74%
85%
matematyka
47%
80%
71%
88%
przedmioty przyrodnicze
50%
67%
60%
75%
j. angielski podstawowy
63%
87%
81%
93%
j. angielski
rozszerzony
46%
73%
59%
86%

w skali staninowej
co to jest skala staninowa? - więcej...

nasze
Gimnazjum
klasa
3A
klasa
3B
j. polski
9
najwyższy
8
bardzo wysoki
9
najwyższy
historia
i WOS
9
najwyższy
8
bardzo wysoki
9
najwyższy
matematyka
9
najwyższy
9
najwyższy
9
najwyższy
przedmioty przyrodnicze
9
najwyższy
8
bardzo wysoki
9
najwyższy
j. angielski podstawowy
8
bardzo wysoki
8
bardzo wysoki
9
najwyższy
j. angielski
rozszerzony
8
bardzo wysoki
8
bardzo wysoki
9
najwyższy

Nasi laureaci:

 • Małopolski Konkurs
  "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"

  Krzysztof Pullak (IB)
 • Małopolski Konkurs Matematyczny
  Martyna Dudek
  (IIIB)

Nasi finaliści:

 • Małopolski Konkurs Informatyczny
  Anna Telakowska
  (IIIB)
  Mikołaj Wojakowski (IIB)
 • Konkurs interdyscyplinarny "Wiem więcej"
  Grzegorz Fliśnik (IIIB)
 • Małopolski Konkurs Matematyczny
  Krzysztof Kmiecik (IIA)

_____________________

2010 / 2011

 Egzaminy kompetencji
średnia liczba punktów:

 

część
humani-styczna

część
mat- przyr

razem
hum +
mat

język angiel-
ski
Nasze
Gimnazjum

35,0
33,2
68,2
42,9
powiat
krakowski
28,7
27,5
56,2
33,8
woj.
małopolskie
26,7
24,9
51,6
28,6
Polska
25,3
23,6
48,9
28,3

Nasi laureaci:

 • Natalia Rutka (IIIB)
  konkurs historyczny tematyczny
  "Tadeusz Kościuszko - żołnierz wolności".

 • Mikołaj Czyżowksi (IIIA)
  Natalia Krygier (IIIA)
  konkurs historyczny tematyczny

  "Wojna z narodem - 30. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce".
 • Jan Gottwald (IIB)
  Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

Nasi finaliści:

 • Julia Mazurków (IIIB)
  Małopolski Konkurs Matematyczny
 • Maciej Żurowski (IIIB)
  Małopolski Konkurs z Fizyki i Astronomii

_____________________

2009 / 2010

 Egzaminy kompetencji
ś
rednia liczba punktów:

 

część
humani-styczna

część
mat- przyr

razem
hum +
mat

język angiel-
ski
Nasze
Gimnazjum

38,4
34,8
73,2
44,1
powiat
krakowski
33,9
28,0
61,9
34,7
woj.
małopolskie
31,7
25,1
56,8
30,2
Polska
30,3
23,9
54,2
29,8

Nasi finaliści:

 • Małopolski Konkurs Języka Angielskiego
  Gottwald Jan (IB)
 • Małopolski Konkurs Matematyczny
  Grymek Grzegorz (IIIB)
 • Małopolski Konkurs Biblijny
  Stawicka Agnieszka (IIIB)
 • Małopolski Konkurs Informatyczny
  Dulny Andrzej (IIIA)
  Sadowski Mateusz (IIIB)
 • Małopolski Konkurs - Wiem Więcej
  Grymek Grzegorz (IIIB)

_____________________

2008 / 2009

 Egzaminy kompetencji
ś
rednia liczba punktów:

 

część
humani-styczna

część
mat- przyr

razem
hum +
mat

język angiel-
ski
Nasze
Gimnazjum

38,2
39,9
78,7
43,0
powiat
krakowski
34,8
30,5
65,3
35,0
woj.
małopolskie
32,6
27,2
59,8
30,9
Polska
31,7
26,0
57,7
30,6

Nasi laureaci:

 • Małopolski Konkurs Języka Polskiego
  Dymek Anna (IIIA)
  Kopytek Aleksandra (IIIB)
 • Małopolski Konkurs Matematyczny
  Dymek Anna (IIIA)
  Grymek Grzegorz (IIB)

Nasi finaliści:

 • Małopolski Konkurs Matematyczny
  Młynarczyk Dorota (IIIA)
  Małopolski Konkurs Informatyczny
  Ciombor Krzysztof (IIIA)
  Barnaś Michał (IIIB)
  Wojtaszek Łukasz (IIIB)
 • Małopolski Konkurs Biologiczny
  Jasiniak Magdalena (IIIB)
 • Małopolski Konkurs z Fizyki
  Grymek Grzegorz (IIB)
 • Małopolski Konkurs - Wiem Więcej
  Ciombor Krzysztof (IIIA)
  Dymek Anna (IIIA)
  Młynarczyk Dorota (IIIA)

_____________________

2007 / 2008

 Egzaminy kompetencji
      średnia liczba punktów:

 

część
humanist.

część
mat- przyr

razem
Gimnazjum 72
40,7
38,8
79,5
powiat
krakowski
34,2
31,4
65,6
woj.
małopolskie
32,2
28,8
60,4
Polska
30,8
27,1
57,9

konkursy przedmiotowe:

Nasi laureaci:

 • Małopolski Konkurs j. niemieckiego
  Piotr Różycki
  Andrzej Dulny
 • Małopolski Konkurs Informatyczny
  Kacper Madej
 • Małopolski Konkurs j. angielskiego
  Piotr Różycki

Nasi finalisci:

 • Małopolski Konkurs Matematyczny
  Kacper Madej
  Janusz Sawicki
  Anna Dymek
 • Małopolski Konkurs Fizyki i Astronomii
  Krzysztof Ciombor
 • Małopolski Konkurs Informatyczny
  Krzysztof Ciombor
  Łukasz Wojtaszek

__________________________________

2006 / 2007

     Egzaminy kompetencji
      średnia liczba punktów:

 

część
humanist.

część
mat- przyr

razem
Gimnazjum 72
41,4
36,8
78,2
powiat
krakowski
35,4
29,3
64,7
woj.
małopolskie
32,8
26,2
59
Polska
31,5
25,3
56,8

     konkursy przedmiotowe:

Nasza laureatka:

 • Ewa Średnicka
  - Małopolski Konkurs j. niemieckiego

Nasi finalisci:

 • Filip Radwański
  - Małopolski Konkurs j. niemieckiego
 • Filip Radwański
  - Małopolski Konkurs "Losy żolnierza i dzieje oreża polskiego"
 • Konrad Boruta
  - Małopolski Konkurs "Losy żolnierza i dzieje oreża polskiego"

__________________________________

2005 / 2006

     Egzaminy kompetencji
(średnia liczba punktów):

 

część
humanist.

część
mat- przyr

razem
Gimnazjum 72
37,6
33,5
71,1
powiat
krakowski
32,6
24,4
57
woj.
małopolskie
32,6
24,7
57,3

     konkursy przedmiotowe:

Nasi laureaci:

 • Mateusz Mroczek
  - Małopolski Konkurs Geograficzny
 • Aleksandra Lelek
  - Małopolski Konkurs Biologiczny
 • Anna Przeczek
  - Małopolski Konkurs "Losy żolnierza i dzieje oreża polskiego"
 • Zofia Sotwin
  - Małopolski Konkurs "Losy żolnierza i dzieje oreża polskiego"

Nasi finaliści:

 • Anna Przeczek
  - Małopolski Konkurs Polonistyczny
 • Magdalena Piech
  - Małopolski Konkurs j. angielskiego
 • Jakub Drewniak
  - Małopolski Konkurs Biologiczny
 • Zofia Sotwin
  - Małopolski Konkurs Fizyki i Astronomii
 • Tomasz Topolski
  - Małopolski Konkurs "Losy żolnierza i dzieje oreża polskiego"

__________________________________

2004 / 2005

Mierzenie jakości pracy szkoły

Egzaminy kompetencji
(średnia liczba punktów):

 

część
humanist.

część
mat- przyr

razem
Gimnazjum 72
41,3
34,9
76,2
powiat
krakowski
36,7
27,9
64,6
woj.
małopolskie
34,3
25,1
59,4

 konkursy przedmiotowe:

Nasi laureaci:

 • Konrad Lisicki
  - Ogólnopolski Konkurs Historyczny

__________________________________

2003 / 2004

Egzaminy kompetencji
(średnia liczba punktów):

 

część
humanist.

część
mat- przyr

razem
Gimnazjum 72
37,6
37,3
74,9
powiat
krakowski
30,9
28,4
59,3
woj.
małopolskie
28,3
24,4
52,7

konkursy przedmiotowe:

Nasi laureaci:

 • Roma Beata Herman
  - Małopolski Konkurs Biologiczny

Nasi finaliści:

 • Roma Beata Herman
  - Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego
 • Klaudia Odrowąż - Pieniążek
  - Małopolski Konkurs Biologiczny
 • Maciej Legutko
  - Małopolski Konkurs Geograficzny
 • Maciej Legutko
  Konrad Lisicki
  Piotr Przęczek

  - Ogólnopolski Konkurs Historyczny
__________________________________

2002 / 2003

Egzaminy kompetencji
(średnia liczba punktów):

 

część
humanist.

część
mat- przyr

razem
Gimnazjum 72
40,3
36,6
76,9

3. miejsce wśród krakowskich gimnazjów

konkursy przedmiotowe:

Nasi laureaci:

 • Aleksandra Graczyk
  - Małopolski Konkurs Chemiczny
 • Joanna Groniak
  - Ogólnopolski Konkurs Historyczny

Nasi finaliści:

 • Magdalena Oleś
  Weronika Kuśnierz
  - Małopolski Konkurs Chemiczny
 • Magdalena Oleś
  - Małopolski Konkurs Matematyczny
 • Magdalena Oleś
  - Małopolski Konkurs Języka Angielskiego
 • Joanna Warchał
  Jan Baranowski

  - Ogólnopolski Konkurs Historyczny
__________________________________

 2001 / 2002

konkursy przedmiotowe:

Nasi finaliści:

 • Joanna Pałasińska
  - Małopolski Konkurs Matematyczny
 • Joanna Groniak
  - Małopolski Konkurs Historyczny

__________________________________

 

 

Rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje