Staniny

Skala staniowa

Skala staninowastandardowa dziewiątka – dziewięciostopniowa skala. Powszechnie używana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe, przeprowadzające zewnętrzne egzaminy oświacie.

Wszyscy uczniowie w Polsce piszący egzamin zostali przyporządkowani do 9 grup (tzw. staninów) w zależności od wyniku egzaminu.

Nazwy staninów i procentowa liczba uczniów z całej Polski wchodząca w skład danego przedziału:

  1. najniższy (4%)
  2. bardzo niski (6,6%)
  3. niski (12,1%)
  4. niżej średni (17,4%)
  5. średni (19,8%)
  6. wyżej średni (17,4%)
  7. wysoki (12,1%)
  8. bardzo wysoki (6,6%)
  9. najwyższy (4%)