Sekretariat Misyjny Ojców Franciszkanów

Kto by się spodziewał, że tak szybko upłynie nam czas w Sekretariacie Misyjnym Ojców Franciszkanów (www.misje.franciszkanie.pl)! Pod koniec maja uczniowie naszej klasy (3a) mieliśmy okazję odwiedzenia misjonarzy: o. Zbigniewa i o. Rafała. Zobaczyliśmy wystawę poświęconą misjom, a w kaplicy modliliśmy się za misje: o. Zbigniew opowiedział nam o Świętych przedstawionych na witrażach- o św. Franciszku z Asyżu (patronie ekologów) i o św. Maksymilianie M. Kolbe (misjonarzu w Japonii). O. Rafał fantastycznie opowiedział nam o peruwiańskiej młodzieży pośród której aktualnie pracuje: kto wie, może spotkamy się wspólnie przy okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016?

Dlaczego akurat wybraliśmy się do Sekretariatu Misyjnego? Na lekcji języka hiszpańskiego dowiedzieliśmy się, że w grudniu dwaj polscy misjonarze franciszkańscy z Peru zostaną ogłoszonymi błogosławionymi: o. Michał Tomaszek i o. Zbigniew Strzałkowski. Poznaliśmy ich życiorysy, przejrzeliśmy stronę im poświęconą (www.meczennicy.franciszkanie.pl)… Ciekawość i chęć poznania osób, które żyją tymi samymi co oni ideałami, zaprowadziła nas w progi franciszkańskiego domu, gdzie wita się wciąż aktualnymi słowami „Pokój i Dobro”.

Na szkolnym korytarzu umieściliśmy niewielką wystawę poświęconą Misjonarzom z Peru. Nasze krótkie wypowiedzi, które umieściliśmy to echo odwiedzin w Sekretariacie Misyjnym. Odpowiadaliśmy na pytanie co urzekło każdego z nas w tych Misjonarzach z Pariacoto? Na czym skupiło się nasze serce?

Dla Czytelników działu „aktualności” internetowej strony naszej szkoły zamieszczamy niektóre nasze wypowiedzi:

Odwaga: zachowali odwagę do końca, dodawali ludziom sił, pojechali do trudnego kraju i w trudnych warunkach głosili Słowo Boże. Całe życie oddali dla Jezusa.

Spotkania z młodzieżą- młodzi doceniali wysiłki misjonarzy: widzieli, że żyją zgodnie z tym, co głoszą i że przede wszystkim starają się dzielić z nimi ich trudne życie, pomagać im znosić różne przeciwności.

Hojność: potrafili dawać dobro innym ludziom i …byli „twardzielami”.

„Moc”: nie bali się podjąć ryzyka dla dobrej sprawy, nie bali się nowych wyzwań, stawać w obronie najbiedniejszych i najbardziej pokrzywdzonych.

Odwaga: opuścili swój bezpieczny kraj i udali się do nieznanego kraju. Nie bali się tego, jak zmieni się ich życie, pomagali zupełnie obcym ludziom. Taka postawa powinna być inspiracją dla każdego człowieka, by chęć pomocy innym była silniejsza niż strach.

Byli odważni, pomogła im wiara w Boga, w tym są dla nas przykładem: dla nich Bóg był najważniejszy

Myślę, że należy podziwiać nie tylko tych ojców, ale wszystkich misjonarzy. Zadajmy sobie też pytanie: czy i ja potrafiłbym wykazać się taką odwagą?

Pracowitość- oddali się życiu dla innych i wierności Bogu, bez ich powołania, chęci czynienia dobra i pracowitości oraz wytrwałości wiele osób nie otrzymałoby nowego, lepszego życia.

Miłość- po prostu są kochani, że pojechali do obcego kraju, nie każdy byłby w stanie tak uczynić. Mam nadzieję, że i ja zawsze będę umiał pomagać biednym.

Poświęcenie- poświęcili całe swoje życie dla dobra innych ludzi, odpowiadali na codzienne potrzeby, mieli misję do spełnienia. Wyróżniała ich pracowitość, hojność i troska.

Wyrzeczenie- nie tylko za życia oddali się Bogu i poświęcili bliźnim swój czas i trud, ale oddali także swoją szansę na przyszłość, zostali męczennikami za wyznawane i głoszone wartości.

Poświęcili własne życie, aby szerzyć naukę Jezusa, jak apostołowie.

Modlitwa- ojcowie Michał i Zbigniew już w swoich rodzinach uczyli się wielu wartości, kochali Boga i bliźnich, oddawali się im całym sercem, czuli potrzebę zaufania Bogu. Nawrócili wiele peruwiańskich serc.

Poświęcenie- porzucili swoje dawne życie, spakowali się i wyjechali do miejsca bardzo odległego i innego od ich domu. Ich styl życia musiał się całkowicie zmienić. Poświęcenie wymagało wielu wyrzeczeń. Należy im się ogromny szacunek za to co zrobili i za to, co poświęcili.

Mądrość- męczennicy z Peru wyróżnili się mądrością, wiedzieli jakimi ścieżkami się kierować, umieli rozsądnie podejmować decyzje. Dla wielu mogą być autorytetem, nie każdy jest na tyle mądry i rozsądny, aby wyjechać na misje i pomagać innym.

 Jak wesprzeć misje?

– polub: Nasze Misje Franciszkańskie

– inne propozycje wsparcia misji: misje.franciszkanie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=169

Czy wiesz, że to właśnie do Ciebie jest skierowane to zaproszenie?

www.projektmesjasz.pl/