Paczka dla Polskiego Kombatanta na Kresach

Dołączamy i my do Akcji!

Najważniejszym celem całego projektu jest pamięć o tych, którzy walczyli za wolność naszej Ojczyzny a poprzez zbieg różnorodnych losów historycznych, poprzez przebywanie do 1956 roku w łagrach stalinowskich, pozostali po wojnie zza wschodnią granicą. Do dziś jednak dumnie pielęgnują pamięć o swoich dowódcach, poległych kolegach, uczą młode polskie pokolenia patriotyzmu, wzmacniają tożsamość polską, często sami żyjąc w bardzo skromnych warunkach socjalnych. To dla tych dumnych ludzi, weteranów Armii Krajowej wozimy i bezpośrednio przekazujemy paczki świąteczne wraz z kartkami i listami od Rodaków z Polski, wspieramy ich w ich pracy organizacyjnej, odnawiamy i dbamy o miejsca pamięci. Przywozimy także dary pamięci dla tych wszystkich Polaków, którzy pozostali poza granicami kraju, po wschodniej stronie granicy,cichych bohaterów walczących o polskość, o przetrwanie tradycji, kultury i pamięci.

Dnia 10 listopada p.Grzegorz Putyra gościł w naszej szkole i opowiedział o akcji „Paczka dla Kombatanta”.

IMG_2344 IMG_2346

Rodacy Bohaterom Gim72-1Rodacy Bohaterom Gim72-2