Kontakt

ul. Strzelców 5a    
31 - 422 Kraków
tel./fax
(012) 412-27-76

sw.tomasz72@gmail.com

 

OFERTA SZKOŁY

Gimnazjum nr 72 w Krakowie jest katolicką szkołą publiczną, prowadzoną przez  Zgromadzenie Sióstr Augustianek.

NAUCZYCIELE

Grono pedagogiczne gimnazjum składa się zarówno z ludzi młodych, jak i tych, którzy mają za sobą wiele lat rzetelnej pracy w szkole. Cechą wspólną naszych nauczycieli jest profesjonalizm i entuzjazm, z jakim podejmują zadania dydaktyczne i wychowawcze. Wysokie kwalifikacje oraz systematyczne poszerzanie kompetencji kadry nauczycielskiej zapewniają wysoki poziom kształcenia naszych uczniów.

OFERTA EDUKACYJNA

Na nasza ofertę edukacyjną składają się, poza podstawowym programem nauki:

 • Możliwość nauki języków obcych: j.angielskiego, j.niemieckiego, j.hiszpańskiego, j.francuskiego - jeśli utworzy się grupa uczniów;
 • Zwiększona ilość godzin przedmiotów podstawowych (j. polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka);
 • Zajęcia ruchowe (poza wychowaniem fizycznym, taniec towarzyski oraz do wyboru w ramach
  4 obowiązkowej godziny w-f: strzelectwo, basen, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, siłowania i inne);
 • Możliwość indywidualnych konsultacji
  z nauczycielami;
 • Kółka zainteresowań.
 • Zajęcia odbywają się na jedną zmianę.
 • O wysokim poziomie nauczania w szkole świadczą wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych.

WYCHOWANIE

 • Nasza szkoła jest małą placówką (po dwie klasy na każdym poziomie nauki), dzięki czemu pozwala na stworzenie przyjaznej atmosfery, która panuje wśród młodzieży i nauczycieli. Nieduże klasy dają możliwość indywidualnego potraktowania uczniów, pomocy w trudnościach, a także poszerzania ich zainteresowań. Małe grono wychowanków pozwala także na lepszą kontrolę oraz szybką reakcję w przypadku zaistnienia negatywnych postaw i zachowań. Uczniów naszej szkoły obowiązuje odpowiedni strój szkolny.
 • Z uwagi na katolicki charakter szkoły, w program imprez w trakcie roku szkolnego wpisane są przeżywane wspólnie przez uczniów i nauczycieli Msze św. z okazji ważnych świąt, a także pierwszych piątków miesiąca. Sądzimy, że wychowanie młodzieży w atmosferze kultywowania wartości chrześcijańskich jest równie istotne, jak rzetelna wiedza i ważne umiejętności, które uczniowie zdobywają w czasie zajęć lekcyjnych.

KONTAKTY Z RODZICAMI

 • Dużą wagę przywiązujemy do stałego kontaktu z rodzicami, dlatego raz w miesiącu organizowane są dni otwarte, w czasie których rodzice mają możliwość rozmowy z nauczycielami, dzięki czemu są systematycznie informowani o postępach dzieci w nauce.

BUDYNEK

 • Gimnazjum mieści się w budynku przy ul. Strzelców 5a (skrzydło SP nr 2), zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w sali gimnastycznej SP nr 2, tam także korzystamy także z pracowni komputerowej. Uczniowie maja możliwość wykupienia obiadów w stołówce tejże szkoły.

 

Rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje