Nauczyciele


s. mgr Maria Klimas

geografia


dyrektor szkoły
nauczyciel dyplomowany
laureat nagrody Kuratora Oświaty w Krakowie


o. dr Grzegorz Zakrzewski

religia


nauczyciel kontraktowy

dr teologii pastoralnej
ojciec paulin


mgr Joanna Gaweł

język polski
klasy trzecie


nauczyciel dyplomowany
autorka podręcznika do języka polskiego dla szkół gimnazjalnych "Myśli i słowa"
ukończyła studia doktoranckie na Wydziale
Polonistyki UJ


mgr Angelika Kolassa

język polski


nauczyciel stażysta

wychowawca klasy III B


mgr Ilona Śmietana

język angielski
klasy: III A, III B, III C


nauczyciel kontraktowymgr Joanna Szewczyk

język angielski
klasy: III C, III B


nauczyciel mianowany

wychowawca klasy III C


mgr Alicja Trzaska

język niemiecki


nauczyciel kontraktowy


mgr Silvana Gomez

język hiszpański


nauczyciel stażysta
native speaker


mgr Katarzyna Myślliwy

historia


nauczyciel kontraktowy


s. mgr Stella Szczepkowska

matematyka
klasy III B, III C


nauczyciel dyplomowany


mgr Sabina Poniewierska

matematyka
klasa III A


nauczyciel stażysta


lic. Edyta Długosz

fizyka, zajęcia techniczne


nauczyciel mianowany


mgr Krystyna Nowakowska

chemia
klasy trzecie


nauczyciel dyplomowany


mgr Anna Rafińska

biologia


nauczyciel stażysta


mgr Grzegorz Natanek

geografia
WoS


wychowawca klasy 3 A

nauczyciel kontraktowy


s. mgr inż. Dorota Kowalewska

informatyka


nauczyciel kontraktowy


mgr Maria Stachurska

zajęcia artystyczne


nauczyciel dyplomowany


mgr Agnieszka Zalewa

muzyka


nauczyciel stażysta


mgr Dorota Poślednik

taniec towarzyski


nauczyciel

instruktor tańca sportowego Polskiej Akademii Sportu

zawodowy instruktor tańca


mgr Kamil Myśliwiec

wychowanie fizyczne
klasy: I A, I C, II A, II B, III B


nauczyciel stażysta


mgr Aneta Żurek


pedagog szkolny