Nauczyciele


s. mgr Maria Klimas

geografia


dyrektor szkoły
nauczyciel dyplomowany
laureat nagrody Kuratora Oświaty w Krakowie


o. Grzegorz Zakrzewski

religia


nauczyciel kontraktowy

dr teologii pastoralnej
ojciec paulin


mgr Joanna Gaweł

język polski
klasy trzecie


nauczyciel dyplomowany
autorka podręcznika do języka polskiego dla szkół gimnazjalnych "Myśli i słowa"
ukończyła studia doktoranckie na Wydziale
Polonistyki UJ


mgr Magdalena Kędler-Chrapla

język polski
klasy drugie

język angielski
klasy: II B, II C


nauczyciel stażysta

wychowawca klasy II B


mgr Ilona Śmietana

język angielski
klasy: II A, II B, III A, III B


nauczyciel kontraktowy

wychowawca klasy II A


mgr Joanna Szewczyk

język angielski
klasy: II C, III A, III B


nauczyciel mianowany

wychowawca klasy II C


mgr Justyna Zuziak

język niemiecki


nauczyciel mianowany


mgr Piotr Stręk

język hiszpański


nauczyciel kontraktowy


mgr Katarzyna Myślliwy

historia


nauczyciel kontraktowy


s. mgr Stella Szczepkowska

matematyka
klasy II B, II C


nauczyciel dyplomowany


mgr Teresa Pogoda

matematyka
klasy trzecie i II A


nauczyciel dyplomowany


lic. Edyta Długosz

fizyka, zajęcia techniczne


nauczyciel mianowany


mgr Krystyna Nowakowska

chemia
klasy trzecie


nauczyciel dyplomowany


mgr Monika Kołodziej

biologia
chemia - klasy drugie


nauczyciel stażysta


mgr Grzegorz Natanek

geografia
WoS


wychowawca klasy 3 B

nauczyciel kontraktowy


s. mgr inż. Dorota Kowalewska

informatyka


wychowawca klasy 3 A

nauczyciel kontraktowy


mgr Maria Stachurska

plastyka
zajęcia artystyczne


nauczyciel dyplomowany


mgr Agnieszka Zalewa

muzyka


nauczyciel stażysta


mgr Dorota Poślednik

taniec towarzyski


nauczyciel

instruktor tańca sportowego Polskiej Akademii Sportu

zawodowy instruktor tańca


mgr Kamil Myśliwiec

wychowanie fizyczne
klasy: I A, I C, II A, II B, III B


nauczyciel stażysta


mgr Joanna Szczubiał

wychowanie fizyczne
klasa II a


nauczyciel kontraktowy


mgr Aneta Żurek


pedagog szkolny