Nasze osiągnięcia w roku szkolnym 2011/2012

WYNIKI KLASYFIKACJI
rok szkolny 2011/2012

klasa IA – średnia 4,21

 • Julia Rucka – 4,89 – czerwony pasek
 • Zuzanna Borek – 4,83 – czerwony pasek
 • Natalia Patyna – 4,82 – czerwony pasek
 • Mateusz Lasoń – 4,76 – czerwony pasek
 • Beata Cela – 4,72
 • Zuzanna Borek – 4,67

klasa IB – średnia 4,50

 • Kinga Kaźmierczyk -5,28 – wpis do Złotej Księgi
  – czerwony pasek
 • Julia Wojnar – 4,94 – czerwony pasek
 • Jakub Bojdo – 4,83 – czerwony pasek
 • Tomasz Weber – 4,78 – czerwony pasek
 • Michał Wojtasik -4,78 – czerwony pasek
 • Tomasz Śliwa – 4,94
 • Krzysztof Pulak – 4,76
 • Krzysztof Jagiełło – 4,61

klasa IIA – średnia 4,24

 • Magdalena Muzyk – 5,17 – wpis do Złotej Księgi
  – czerwony pasek
 • Karolina Ciombor – 4,94 – czerwony pasek
  100% frekwencji
 • Karolina Niemczyk – 4,94 – czerwony pasek
 • Łucja Baster – 4,83 – czerwony pasek
 • Nina Matusiewicz – 4,83 – czerwony pasek
 • Krzysztof Kmiecik – 4,76
 • Szymon Steczek – 4,67
 • Joanna Jakóbik – 4,61

klasa IIB – średnia 4,30

 • Bartosz Zduniak – 5,06 – czerwony pasek
 • Julia Łagowska – 5,00 – czerwony pasek
 • Maciej Biegoń – 4,94 – czerwony pasek
 • Urszula Wilkosz – 4,83 – czerwony pasek
 • Igor Dzierwa – 4,78 – czerwony pasek
 • Piotr Katarzyński – 4,67
 • Weronika Surdej – 4,67
 • Karolina Wyska – 4,67
 • Kinga Kowalczyk – 4,61

klasa IIIA – średnia 4,55

 • Katarzyna Bryg – 5,33 – wpis do Złotej Księgi
 • Paulina Gernand – 5,11 – czerwony pasek
 • Wiktoria Wolas – 5,11 – czerwony pasek
 • Zuzanna Błaszczyk – 4,94 – czerwony pasek
 • Mateusz Biernacki – 4,89 – czerwony pasek

klasa IIIB – średnia 4,98

 • Daria Kaźmierczyk – 5,78– wpis do Złotej Księgi
  – czerwony pasek
 • Martyna Dudek – 5,39 – czerwony pasek
 • Marta Strzelecka – 5,33 – wpis do Złotej Księgi
  – czerwony pasek
 • Łucja Gajęka – 5,28 – czerwony pasek
 • Agnieszka Tekiela – 5,28 – czerwony pasek
 • Grzegorz Fliśnik – 5,17 – czerwony pasek
 • Piotr Dybowski – 5,06 – czerwony pasek
 • Zofia Mingides – 5,06 – czerwony pasek
 • Anna Telakowska – 5,06 – czerwony pasek
 • Tomasz Jeleń – 5,00 – czerwony pasek
 • Anna Młodzik – 5,00 – czerwony pasek
 • Barbara Wojewoda – 4,94 – czerwony pasek
 • Weronika Bier – 4,83 – czerwony pasek
 • Sebastian Cieślak – 4,83 – czerwony pasek
 • Krzysztof Marcian – 4,83 – czerwony pasek
 • Jan Gottwald – 4,78 – czerwony pasek

_____________________

W imieniu Dyrekcji, nauczycieli i wszystkich uczniów
składamy serdeczne podziękowania
wszystkim Rodzicom
za pomoc okazaną naszej szkole.

Do Złotej Księgi naszego Gimnazjum zostali wpisani:

 • p. Marcin Zabrzeski
 • p. Tomasz Gracz
 • p. Jolanta Gajęcka
 • p. Danuta i Zbigniew Młodzik
 • p. Marta Brzezicka
 • p. Paweł Kmiecik
 • p. Barbara Fent
 • p. Anna Cisowska
 • p. Marcin Data
 • p. Tomasz Stasiak
 • p. Aneta i Mariusz Pyrcz

_____________________

Osiągnięcia w konkursach 
i zawodach sportowych

Nasi laureaci:

 • Małopolski Konkurs
  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
  Krzysztof Pullak (IB)
 • Małopolski Konkurs Matematyczny
  Martyna Dudek (IIIB)

Nasi finaliści:

 • Małopolski Konkurs Informatyczny
  Anna Telakowska (IIIB)
  Mikołaj Wojakowski (IIB)
 • Konkurs interdyscyplinarny „Wiem więcej” 
  Grzegorz Fliśnik (IIIB)
 • Małopolski Konkurs Matematyczny
  Krzysztof Kmiecik (IIA)

————-

Osiągnięcia humanistyczne:

 • I miejsce w VI Wojwódzkim Konkursie Wiedzy
  „W kręgu mitów i kultury antycznej”
  Daria Kaźmierczyk (IIIB)
 • I miejsce w Konkursie wiedzy
  „Życie i twórczość Jana Sztandyngera”
  Daria Kaźmierczyk(IIIB)
 • II miejsce w Konkursie wiedzy
  „Życie i twórczość Jana Sztandyngera”
  Kinga Kaźmierczyk (IB)
 • Ogólnopolski Konkurs ALBUS z j. polskiego
  wyróżnienie:
  Weronika Bier – 11 miejsce
  Marta Strzelecka – 13 miejsce
  Jan Dulemba – 15 miejsce
  Daria Kaźmierczyk – 15 miejsce

————-

Osiągnięcia matematyczne:

 • Wyróżnienie w Międzynarodowym
  Konkursie Matematycznym KANGUR:
  Mateusz Biernacki – IIIA
  Martyna Dudek – IIIB
  Krzysztof Kmiecik – IIA
  Szymon Steczek – IIA

 • II etap – wojewódzki
  Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów:
  Martyna Dudek – IIIB
  Karolina Niemczyk – IIA
  Krzysztof Kmiecik – IIA
 • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny ALFIK

  wynik bardzo dobry:
  Szymon Steczek – 2 miejsce w województwie
  Karolina Niemczyk – 6 miejsce w województwie
  Krzysztof Kmiecik – 10 miejsce w województwie
  Mateusz Biernacki – 14 miejsce w województwie
  Łucja Gajęcka – 17 miejsce w województwie
  Martyna Dudek – 18 miejsce w województwie
  wynik dobry:
  Karolina Ciombor – 30 miejsce w województwie

 • Ogólnopolski Konkurs ALBUS z matematyki
  laureaci:
  Martyna Dudek – 1 miejsce
  Daria Kaźmierczyk – 3 miejsce
  Karolina Niemczyk – 3 miejsce
  Łucja Gajęcka – 7 miejsce
  Anna Wadowska – 9 miejsce
  wyróżnienie:
  Łukasz Kisiała – 11 miejsce
  Karolina Ciombor – 13 miejsce

————-

Osiągnięcia z języków obcych:

 • Laureat konkursu „Olimpus z j. angielskiego”
  Paulina Golińska (IA)
 • Ogólnopolski Konkurs ALBUS z j. angielskiego
  wyróżnienie:
  Anna Młodzik – 11 miejsce
  Sophia Mingides – 11 miejsce
  Krzysztof Marcian – 11 miejsce
  Paulina Golińska – 12 miejsce
  Kinga Kaźmierczyk – 13 miejsce
  Jakub Góralczyk – 14 miejsce
 • Ogólnopolski Konkurs ALBUS z j. niemieckiego
  wyróżnienie:
  Dorota Dulny – 11 miejsce

————-

Osiągnięcia geograficzne:

 • Ogólnopolski Konkurs ALBUS z geografii
  laureat:
  Jan Nowakowski – 9 miejsce
  wyróżnienie:
  Tomasz Śliwa – 13 miejsce
  Julia Rucka – 14 miejsce
  Bartłomiej Rusnak – 15 miejsce
  Grzegorz Fliśnik – 15 miejsce

————-

Osiągnięcia w innych konkursach:

 • Laureatka Małopolskiego Konkursu
  Panteon Narodowej Pamięci – Miejsca i ludzie.
  Filmowy lub fotograficzny reportaż.
  Karolina Ciombor (IIA)
 • Laureatki konkursu
  literacko-plastycznego „Czar psa i kota” :
  zorganizownowanego przez MDK
  Karolina Niemczyk (IIA)
  Urszula Wilkosz (IIB)
 • III miejsce
  Małopolski Konkurs na dekorację wielkanocną
  Daria Kaźmierczyk (IIIB)
 • wyróżnienie
  Małopolski Konkurs na dekorację wielkanocną
  Julia Rucka (IA)

————-

Osiągnięcia sportowe:

 • finalista
  Małopolskiej Olimpiady Wiedzy o Szachach
  Krzysztof Kmiecik (2A)
 • I miejsce – całoroczna Międzypowiatowa
  Szkolna Liga Strzelecka:
  – Martyna Dudek IIIb,
  – Grzegorz Fliśnik IIIb,
  – Mateusz Biernacki IIIa
  – Katarzyna Bryg IIIa,
  – Adam Kaczkowski IIIa,
  – Michał Wojtasik Ib
  Dodatkowo indywidualnie:
  – Grzegorz Fliśnik I miejsce
  – Martyna Dudek II miejsce
  – Katarzyna Bryg III miejsce
  – Mateusz Biernacki III miejsce
 • II miejsce – Mistrzostwa Krakowa w badmintonie
  Daria Kaźmierczyk IIIb
  Dominika Marcinkowska IIIa
  Kinga Kaźmierczyk Ib
 • Awans do zawodów wojewódzkich –
  Konkurs „Polska Marynarka Wojenna
  a historia polskiego wybrzeża”:
  Katarzyna Bryg IIIa,
  Grzegorz Fliśnik IIIb,
  Agnieszka Tekiela IIIb,
  Kinga Kowalczyk IIb,
  Michał Gracz IIIa,
  Michał Wojtasik Ib
 • XII miejsce
  w Mistrzostwach Małopolski w pływaniu
  Jan Nowakowski (IIIb)
 • XI miejsce
  w Mistrzostwach Małopolski w snowboardzie
  Michał Gracz (IIIa)
 • reprezentacja
  w Mistrzostwa Krakowa w narciarstwie alpejskim
  Wiktoria Wolas IIIa,
  Agnieszka Tekiela IIIb,
  Anna Wadowska IIIb,
  Barbara Kita Ia
  Jan Dulemba IIIa,
  Tomasz Jeleń IIIb,
  Krzysztof Marcjan IIIb,
  Łukasz Marcjan Ib
 • I miejsce
  Mistrzostwa Krakowa w snowboardzie
  Michał Gracz
  Krzysztof Marcjan
  Łukasz Kisiała

  Mateusz Towarnicki
 • Mistrzostwa Krakowa w pływaniu
  III m. – Jan Nowakowski IIIb (styl klasyczny)
  awans do województwa
  V m. Mateusz Biernacki IIIa (styl klasyczny)
  awans do województwa
  VII m. Katarzyna Bryg IIIa (styl grzbietowy)
  awans do województwa
  VIII m. Grzegorz Fliśnik IIIb (styl grzbietowy)
  awans do województwa
  III m. sztafeta chłopców 10×50 m
  styl dowolny w składzie:
  IIIa: Mateusz Biernacki, Michał Gracz,
  Adam Kaczkowski, Łukasz Kisiała,
  Mariusz Pięta, Mateusz Towarnicki
  IIIb: Grzegorz Fliśnik, Jan Nowakowski,
  Piotr Dybowski, Jan Gottwald
  awans do województwa
 • IV miejsce
  Mistrzostwa Krakowa w szachach
  Krzysztof Kmiecik IIa
  Krzysztof Dziadkowiec IIa
  Szymon Steczek IIa
 • III miejsce chłopców ( IIIa, IIIb, IIb)
  w turnieju pilki siatkowej
  organizowanym przez Radę Dzielnicy III
 • II miejsce
  Biegi sztafetowe Dzielnicy I
  Tomasz Jeleń IIIb,
  Mateusz Biernacki IIIa,
  Grzegorz Fliśnik IIIb,
  Michał Gracz IIIa

————-

Szkolny Związek Sportowy
nagrodził
Gimnazjum nr 72 Sióstr Augustianek
za szczególne osiągnięcia sportowe

Gimnazjum otrzymało
Brązowy Medal
za zasługi dla Ligi Obrony Kraju.

P. Małgorzata Przedwojewska
została odznaczona
za zasługi dla Ligi Obrony Kraju przez Prezesa LOK-u Pana Wiewiórskiego

————-

Szkolny Festiwal Kultury Chrześcijańskiej

I miejsce
Prezentacja pantomimiczna do piosenki: „Kim ja jestem”
wykonana przez klasę 2a

II miejsce
Piosenki: „Jestem rybakiem Pana”
„Ci, co zaufali Panu”
wykonane przez klasę 3b

III miejsce
Piosenka: „List do Boga”
wykonana przez Katarzynę Bryg, klasa 3a

III miejsce
Piosenka w języku białoruskim: „O Izus”
wykonana przez uczennice z klasy 2b

_____________________