Nasza Szkoła w Erasmus+

Od września nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie unijnym Erasmus+ Klimat – zmiany klimatyczne i ich wpływ na populację ludzką. Projekt będzie trwał dwa lata i jest realizowany przez cztery szkoły z krajów europejskich. Koordynatorem jest szkoła z Hiszpanii, partnerami, poza naszą szkołą, placówki z Litwy i Chorwacji. W listopadzie odbyło się spotkanie koordynatorów projektu w Elda, Hiszpanii. Naszą szkołę reprezentowali: Joanna Szewczyk (nauczyciel języka angielskiego) oraz Grzegorz Natanek (nauczyciel geografii).

Po spotkaniu koordynatorów wiemy, że w szkole będziemy wdrażać pracę metodą projektu, zostanie wybrana grupa uczniów, którzy będą wykazywać zainteresowanie geografią, chemią, biologią, mieć wysokie kompetencje komunikacyjne w języku angielskim oraz zdolności informatyczne.

Pierwsze zadanie będzie dotyczyć zaprojektowania logo projektu Climate. Jest to konkurs międzynarodowy. Zostanie wybrane jedno logo z każdej szkoły i wysłane do koordynatora. Następnie odbędzie się głosowanie nauczycieli zaangażowanych w projekt we wszystkich krajach partnerskich i na tej podstawie zostanie wybrane logo całego projektu.

Kolejne zadanie będzie polegało na wykonaniu kilku eksperymentów chemicznych, min. będziemy badać wilgotność gleby oraz wpływ kwasu solnego na glebę.

Osoby chętne do współpracy przy projekcie powinny się zgłaszać do Grzegorza Natanka lub Joanny Szewczyk. Najbardziej zaangażowane osoby będą miały możliwość reprezentowania naszej szkoły przy następnych wyjazdach do Chorwacji i na Litwę. Nasza szkoła będzie gościć koordynatorów projektu jesienią 2016, wtedy zostanie ustalony plan działania na rok następny.