Kontakt

Nasz adres:

Gimnazjum nr 72 Zgromadzenia Sióstr Augustianek
sw.tomasz72@gmail.com

W tym tygodniu (25-29.06) sekretariat czynny w godz. 10.00 – 15.00

W wakacje sekretariat czynny w godz. 9.00 – 15.00

ul. Skałeczna 10
31-065 Kraków
tel./fax (12) 431-27-61

Nasza szkoła podpisała umowę
ze Stowarzyszeniem „Przyjazna szkoła”.
Pozwoli nam to uzyskać dodatkowe fundusze
na ukończenie budowy gimnazjum.
Zwracamy się z gorącą prośbą
o wsparcie tej inicjatywy, poprzez przekazanie
1% podatku
na wyżej wymieniony cel.
Szczegółowe informacje na temat Stowarzyszenia
można uzyskać pod adresem: www.ps.org.pl.

Dane do wypełnienia PIT-u – pobierz…