Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ
ROKU SZKOLNEGO
2018/2019

Wrzesień

3 IX Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego
6 IX 17.00 Zebranie wychowawców z rodzicami
9 – 15 IX VII Tydzień Wychowania
13 IX 15.00 Rada Pedagogiczna

Październik

 10 X Święto Patrona Szkoły – Msza św. (III A)
25 X 15.00 Rada Pedagogiczna
25 X 18.00 Dzień otwarty

Listopad

1 XI Święto Wszystkich Świętych
2 XI Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Grudzień

6 XII 15.00 Rada Pedagogiczna
6 XII 17.00 Dzień otwarty  – informacja o zagrożeniach
7 XII Msza św. – (III B)
13 XII 15.00 – 18.00 Rada Pedagogiczna szkoleniowa
21 XII Opłatek nauczycieli i opłatek w klasach
23 XII – 31 XII Święta Bożego Narodzenia i przerwa świąteczna

Styczeń

1 I Nowy Rok -NMP Bożej Rodzicielki
dzień wolny od zajęć edukacyjnych
3 I  propozycje ocen
4 I  Msza św.  (I LO)
9 I ostatni termin ustalenia ocen śródrocznych
10 I 15.00 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
10 I 17.00
Zebranie wychowawców z rodzicami
14 I – 27 I FERIE ZIMOWE

Luty

1 II Msza św. – I piątek (III C)

Marzec

7 III 15.00 Rada Pedagogiczna
7 III 17.00
Dzień otwarty
8 III Msza św. (II LO)

Kwiecień

4 IV 15.00 Rada Pedagogiczna
4 IV 17.00
Dzień otwarty
10, 11, 12 IV EGZAMINY GIMNAZJALNE
15 – 17 IV Rekolekcje wielkopostne – Msza św. (III B)
 18 IV – 23 IV Święta Wielkanocne i przerwa świąteczna

Maj

1,2,3 V – dni wolne od zajęć edukacyjnych
9 V 15.00 Rada Pedagogiczna
9 V 17.00 Dzień otwarty – informacja o zagrożeniach
22 V Msza św. – św. Rity (I i II LO)

Czerwiec

5 VI ostatni termin propozycji ocen
6 VI 17.00 
Zebranie wychowawców z rodzicami – propozycja ocen
Dzień otwarty
12 VI – ostatni termin ustalenia ocen końcoworocznych
13 VI Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
14, 17, 18, 19 – próbne matury LO
18 VI Pożegnanie klas trzecich, wręczenie nagród
20 V Uroczystość Bożego Ciała
dzień wolny od zajęć edukacyjnych
 VI Zakończenie roku szkolnego – Msza św. (IIIA, III B, III C)
24 VI Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku

Sierpień

22 – 31 VIII Rady szkoleniowe dla nauczycieli