Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ
ROKU SZKOLNEGO
2017/2018

Wrzesień

4 IX Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego
7 IX 17.00 Zebranie wychowawców z rodzicami
10 – 16 IX VII Tydzień Wychowania
14 IX 15.00 Rada Pedagogiczna

Październik

 10 X Święto Patrona Szkoły – Msza św. (III A)
26 X 15.00 Rada Pedagogiczna
26 X 17.00 Dzień otwarty

Listopad

1 XI Święto Wszystkich Świętych
3 XI Msza św. – (III B)
30 XI 15.00 Rada Pedagogiczna
30 XI 17.00 Dzień otwarty

Grudzień

 1 XII Msza św. – (II A)
22 XII Opłatek nauczycieli i opłatek w klasach
23 XII – 31 XII Święta Bożego Narodzenia i przerwa świąteczna

Styczeń

1 I Nowy Rok -NMP Bożej Rodzicielki
dzień wolny od zajęć edukacyjnych
4 I 15.00 Rada Pedagogiczna
4 I 17.00
Dzień otwarty – informacja o zagrożeniach
5 I
  Msza św. – (II B)

24 I  propozycja ocen
30 I ostatni termin ustalenia ocen śródrocznych

Luty

1 II 15.00 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
1 II 17.00
Zebranie wychowawców z rodzicami
2 II  Msza św. (I LO)
12 II – 25 II FERIE ZIMOWE

Marzec

Rekolekcje wielkopostne – Msza św. (II C)

Kwiecień

 29 III – 3 IV Święta Wielkanocne i przerwa świąteczna
5 IV 15.00
Rada Pedagogiczna
5 IV 17.00
Dzień otwarty
18, 19, 20 IV EGZAMINY GIMNAZJALNE

Maj

30 IV, 1,2,3, 4 V – dni wolne od zajęć edukacyjnych
10 V 15.00 Rada Pedagogiczna
10 V 17.00 Dzień otwarty – informacja o zagrożeniach
22 V Msza św. – św. Rity (III A)
31 V Uroczystość Bożego Ciała
dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Czerwiec

1 VI dzień wolny od zajęć dydaktycznych
7 VI 17.00 
Zebranie wychowawców z rodzicami – propozycja ocen
15 VI – ostatni termin ustalenia ocen końcoworocznych
18 VI Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
20 VI Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
21 VI Pożegnanie klas trzecich, wręczenie nagród
22 VI Zakończenie roku szkolnego – Msza św. (III B)
23 VI Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku

Sierpień

27 – 31 VIII Rady szkoleniowe dla nauczycieli