II B na Warsztatach Edukacyjnych z Żydowskim Muzeum Galicja

Warsztaty edukacyjne klasy II b w Żydowskim Muzeum Galicja – 3 listopada.
Temat zajęć: Trzy rzeczy pomogły mi przeżyć: wiara w Boga, pomoc przyjaciół i wola życia.

Program zajęć oparty był na autentycznych wspomnieniach i relacjach byłych więźniów obozów Auschwitz, Płaszów, Mauthausen, Sachsenhausen i Gross-Rosen. Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat obozów koncentracyjnych i warunków życia, jakie w nich panowały. Zajęcia silnie zaangażowały uczestników mobilizując ich do samodzielnego formułowania wniosków na podstawie przygotowanych materiałów źródłowych.