GoJump – zajęcia z wf

W ramach urozmaicenia zajęć w wychowania fizycznego w ostatni czwartek przed feriami klasa 2B poszła do parku trampolin. Poskakali, pobawili się  wspólnie. Pokazuje to, że wf może przybierać różne formy, a nie być realizowany tylko na sali w szkole.