Egzamin gimnazjalny

W dniach 18-20 kwietnia uczniowie klas trzecich pisali egzamin gimnazjalny, podzielony na różne części: historia i wos, język polski, matematyka, przedmioty przyrodnicze oraz język obcy.

A teraz czekamy do czerwca na wyniki…