Apel z okazji 11 listopada

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród…”- sprawozdanie z uroczystej akademii z okazji Dnia Niepodległości przygotowanej przez klasy IIb i IIIb.

Dnia 13. listopada 2015 roku w naszym Gimnazjum odbyła się uroczysta akademia poświęcona najważniejszemu polskiemu świętu narodowemu. W uroczystości wzięli udział nauczyciele oraz uczniowie z poszczególnych klas.

Apel z okazji Święta Niepodległości przygotowała młodzież z klas IIb i IIIb. Uczniowie zaprezentowali przygotowane przedstawienie, na które składały się wiersze, biografia J. Piłsudskiego oraz pięknie zagrane pieśni patriotyczne na fletach przez uczennice klas III.

Apel wprowadzał w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

Oficjalną część akademii zakończono odśpiewaniem hymnu narodowego.